Word aflossingsblij

Heeft u een (deels) aflossingsvrije hypotheek? Bij deze hypotheek betaalt u tijdens de looptijd van de lening alleen rente en lost u niet af. Aan het einde van de looptijd betaalt u de hypotheek in één keer terug. Wilt u zorgeloos blijven wonen in uw huidige woning? Dan is het goed uw financiële situatie van later nu alvast te onderzoeken! Zo kan uw situatie of inkomen veranderen omdat u met pensioen gaat of uw hypotheekrenteaftrek stopt.

Aan de slag!
Wilt u weten wat het voor u betekent? Wat u straks netto overhoudt en of u uw hypotheek nog kan betalen? En wat u kunt doen? Ga er dan mee aan de slag. Dat woont een stuk prettiger. 

Wilt u meer weten?
Hieronder leest u meer over uw aflossingsvrije hypotheek, welke veranderingen van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke situatie en welke mogelijkheden u heeft om uw situatie aan te passen.

Wilt u meer informatie of advies over de beste keuze voor u? Neem dan contact op met uw onafhankelijke adviseur. 

Lees meer over aflossingsblij

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd van uw lening niet af. U betaalt elke maand alleen rente over uw hypotheek. In sommige gevallen heeft u ook een kapitaalverzekering afgesloten bij uw aflossingsvrije hypotheek. Hierdoor worden een aflossingsvrije hypotheek ook wel een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek genoemd. U betaalt elke maand premie voor deze kapitaalverzekering waarmee u vermogen opbouwt. Aan het einde van de looptijd betaalt u de lening in één keer terug. Bijvoorbeeld met uw spaargeld of met het opgebouwde vermogen uit de kapitaalverzekering. Heeft u geen of te weinig eigen geld of is de waarde van uw kapitaalverzekering onvoldoende voor het aflossen van uw hele hypotheek? En kunt u op dat moment geen nieuwe hypotheek krijgen? Dan moet u uw woning verkopen en met de verkoopopbrengst uw hypotheek aflossen. Is uw hypotheek hoger dan de verkoopopbrengst van uw woning? Dan houdt u een restschuld over. Deze restschuld moet u terugbetalen.

Uw financiële situatie wordt beïnvloed door de volgende factoren:

 • U gaat met pensioen
  Als u met pensioen gaat, is de kans groot dat uw inkomen daalt. U houdt dan minder geld over voor het betalen van uw hypotheek terwijl de lasten nog even hoog of misschien zelfs hoger zijn.
 • Uw hypotheekrenteaftrek stopt
  Sinds 1 januari 2001 is de rente voor een hypotheek maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor hypotheken die zijn afgesloten voor 1 januari 2001 betekent dit dat de aftrekbaarheid afloopt op 1 januari 2031. Als u de hypotheek op dat moment nog niet heeft afgelost, gaan uw netto maandlasten omhoog.
 • Uw hypotheek loopt af
  Op de einddatum van uw hypotheek moet de hypotheek worden afgelost. Kunt u dit niet? Uw hypotheek kan niet altijd worden verlengd. Of dat mogelijk is, hangt af van uw situatie op dat moment en de wet- en regelgeving die dan geldt. Het is belangrijk dat u de maandlasten kunt blijven betalen. Daarom beoordelen we uw aanvraag opnieuw. Daarbij letten we op de hoogte van de hypotheek die u nodig heeft, de hoogte van uw inkomen, de actuele rente en de waarde van uw woning. Ook bekijken we hoeveel en hoe lang u uw hypotheekrente nog kunt aftrekken. Bij verlenging kunnen uw maandlasten stijgen, bijvoorbeeld omdat u bij een nieuwe hypotheek maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij kunt lenen. Als uw hypotheek niet kan worden verlengd, zult u uw woning moeten verkopen en met de verkoopopbrengst uw hypotheek aflossen. Mogelijk houdt u hierbij een restschuld over. Deze restschuld moet u terugbetalen.

Hieronder een aantal goede opties:

Los extra af
Dit zorgt direct voor lagere maandlasten. U mag voor elk kalenderjaar 5%-20% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen. Kosteloos. Ook bij renteherziening van een leningdeel lost u kosteloos af.


Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek of een Van der Hoop Hypotheek en lost u af met eigen geld? Uit een schenking of erfenis, met spaargeld of via een verzekering die uitkeert? Dit mag onbeperkt en zonder kosten.

Verlaag uw risico-opslag
Telkens wanneer voor een leningdeel een nieuwe rentevaste periode start, stellen wij automatisch opnieuw de risico-opslag voor dit leningdeel vast. Hierbij rekenen wij met de uitstaande hoofdsom van uw hypotheek en de waarde van de woning volgens onze administratie. Een nieuwe rentevaste periode start:

 • wanneer u een renteherziening heeft, of
 • u uw huidige hypotheekrente tussentijds aanpast.

Is de waarde van uw woning inmiddels hoger dan de waarde van uw woning volgens onze administratie? Dan kan mogelijk tussentijds de risico-opslag worden verlaagd. En uw hypotheekrente dus ook. Het is dan wel belangrijk dat u aantoont wat de waarde van uw woning is.

Kies voor een andere hypotheekvorm
Zet uw aflossingsvrije hypotheek, beleggingshypotheek of levenhypotheek helemaal of voor een deel om naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Met deze hypotheekvormen betaalt u iedere maand automatisch een deel van uw hypotheek terug. Uw maandlasten stijgen dan maar u houdt geen of een lagere hypotheek over aan het einde van de looptijd.

Bouw extra vermogen op
Bijvoorbeeld door te sparen op een spaarrekening of te beleggen op een beleggingsrekening. Dit vermogen kunt u op de einddatum gebruiken voor het aflossen van (een deel van) uw aflossingsvrije hypotheek.

Wijzig uw rente
Profiteer van een lagere rente door een nieuwe rentevaste periode met ons af te spreken voordat uw huidige rentevaste periode afloopt. Het geld dat u overhoudt omdat uw maandlasten dalen, gebruikt u dan voor het extra aflossen van uw hypotheek. Voor tussentijds aanpassen betaalt u ons mogelijk een vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van de resterende duur van uw rentevaste periode, de rente die u nu betaalt en de actuele vergelijkingsrente. Check wel goed of de lagere rente opweegt tegen de vergoeding die u betaalt.

Neem een nieuwe hypotheek
Oversluiten betekent dat u een nieuwe hypotheek afsluit bij een andere hypotheekaanbieder. Met deze nieuwe hypotheek lost u de bestaande hypotheek af. Voor het oversluiten van uw hypotheek betaalt u kosten, zoals notaris-, taxatie- en advieskosten. Ook betaalt u mogelijk een vergoeding voor het aflossen van uw hypotheek. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende duur van uw rentevaste periode, de rente die u nu betaalt en de actuele vergelijkingsrente. Het zo bespaarde geld kunt u gebruiken om extra af te lossen op uw hypotheek. Bereken, voor u een beslissing neemt, of de lagere rente opweegt tegen de kosten die u betaalt!

Niets doen kan ook
Heeft u op de einddatum voldoende eigen geld voor het aflossen van uw hypotheek? Of vindt u het geen probleem uw woning te verkopen en met de verkoopopbrengst uw hypotheek af te lossen? Dan kunt u ervoor kiezen om geen extra maatregelen te nemen. Houd er bij verkoop wel rekening mee dat uw hypotheek op dat moment hoger kan zijn dan de verkoopopbrengst van uw woning. U houdt dan een restschuld over die u moet terugbetalen.

Advies?
Stuk voor stuk opties waar u eventueel wat mee kunt.
Maak in uw afwegingen vooral gebruik van kennis en advies van een financieel adviseur. U betaalt hiervoor mogelijk een vergoeding maar krijgt dan wel een waardevol advies.

Selecteer uw hypotheek


Om in te kunnen loggen moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste inlog omgeving.

Om aan te melden moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste registratie omgeving.

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.