Contactgegevens van {{ selectedProduct.Partner }}


{{ selectedProduct.AddressLine1 }}
{{ selectedProduct.AddressLine2 }}
{{ selectedProduct.AddressLine3 }}
KvK nummer: {{ selectedProduct.Kvk }}
AFM nummer: {{ selectedProduct.Afm }}

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

{{ errors.first('Naam') }}
{{ errors.first('Leningnummer hypotheek') }}
{{ errors.first('Telefoonnummer') }}
{{ errors.first('Email') }}
{{ errors.first('Opmerking/vraag') }}
{{ errors.first('Akkoord gebruik gegevens') }}

Bedankt voor uw bericht. We hebben uw vraag/opmerking doorgezet naar {{ selectedProduct.Partner }}. Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Privacy en uw persoonsgegevens

U deelt verschillende persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw hypotheek of als u een van onze medewerkers spreekt via de telefoon. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten je hebt. Download hier de Privacyverklaring van Hypinvest.

Algemeen

Dit privacy statement informeert u over hoe Hypinvest omgaat met persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement wordt periodiek aangepast. De verwerking van persoonsgegevens is door Hypinvest gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor het meldingenregister op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (hierna "de Gedragscode") is door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars opgesteld. De Gedragscode is een uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") en is bindend voor aangesloten financiële instellingen. Dit geldt ook voor Hypinvest. Deze Gedragscode vindt u hier. De Gedragscode bevat regels die onder meer voorschrijven dat persoonsgegevens van klanten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt. De Gedragscode is door de toezichthouder op de naleving van de Wbp, de Autoriteit Persoonsgegevens, goedgekeurd.


Doelen gegevensverwerking

verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers voor de volgende doeleinden:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrokkene en afwikkelen van het betalingsverkeer;
  • Het verrichten van analyses voor statistisch en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen, in stand te houden en/of uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hypinvest cliëntonderzoeken uit volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpaginaserver naar de browser van klanten en/of bezoekers stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een efficiënte manier informatie worden verkregen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt. Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u dit in de meeste browsers instellen. Het niet accepteren van cookies, kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Gegevensbescherming

Hypinvest legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om  persoonsgegevens te beveiligen maar geeft geen garantie. Door gebruik te maken van de website wordt het bestaan van veiligheidsrisico's onderkend. Bij uitbesteding van (bepaalde) activiteiten maakt Hypinvest gebruik van derden die ten minste een gelijkluidend beschermingsniveau hanteren.

Inzage en Correctie

Op verzoek verleent Hypinvest inzage in de door haar verwerkte persoonsgegevens. Verzoeken dienen gericht te worden aan het e-mail adres info@hypinvest.nl. Bij geconstateerde feitelijke onjuistheid, onvolledigheid, irrelevantie of strijdigheid met wettelijke bepalingen kan een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens. Zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contactgegevens: 

HypInvest BV 
Postbus 380 
2501 BH Den Haag 
E-mail info@hypinvest.nl

Onze afdeling Client Services is bereikbaar op telefoonnummer 070 – 342 5000. Vermeld altijd uw leningnummer in uw brief, e-mail of in het telefoongesprek. U kunt uw leningnummer terugvinden op bijvoorbeeld uw offerte of jaaropgave.

De administratie (het beheer) van leningen van HypInvest wordt uitgevoerd door Stater of Quion.

Adresgegevens: 
Stater 
Postbus 2687 
3800GE Amersfoort

Adresgegevens:
Quion
Postbus 2936 
3000 CX Rotterdam

HypInvest BV is aangesloten als aanbieder van hypothecair krediet bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer is 12000074.

Handelsregister Kamer van Koophandel Den Haag 27169419.

Selecteer uw hypotheek


Om in te kunnen loggen moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste inlog omgeving.

Om aan te melden moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste registratie omgeving.

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.