Van der Hoop Hypotheek

  • Jaarlijks 20% aflossen zonder een vergoeding te betalen
  • Aflossen uit eigen middelen zonder vergoeding
  • Hypotheek meeverhuizen tot 12 maanden na verhuizing*

Een organisatie gespecialiseerd in het aanbieden van hypotheekleningen. De Van der Hoop hypotheekproducten van Hypinvest worden alleen aangeboden via financieel adviseurs.

De financieel adviseur geeft u advies over alles wat te maken heeft met het sluiten van een hypotheek. Hypinvest verstrekt geen advies, voor een advies over uw lopende hypotheek gaat u naar een financieel adviseur. 

Hypinvest verstrekt geen nieuwe leningen meer. Het is wel mogelijk om een verhoging van uw bestaande lening aan te vragen.


Bekijk rentetarieven

Hieronder vindt u de actuele rentetarieven en tariefklassen. Deze gelden bijvoorbeeld wanneer u een renteherziening heeft of uw bestaande lening verhoogt. Heeft u vragen over welke tariefklassen voor u van toepassing zijn? Of wilt u oudere tarieven inzien? Neem dan contact met ons op.

Er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.

{{ data.Name }}


Deze tarieven zijn geldig met ingang van {{ form.date }} Onderstaande tarieven zijn van toepassing geweest in de periode van {{ form.date }} tot {{ currentNextDate }}
  {{ header }}
{{ rate.Name }} {{interest}}
Print rentetarieven

Pensioen


Gaat u binnen nu en 10 jaar met pensioen?

Lees meer

Aflossingsvrije hypotheek?


Lost u maandelijks niet af op uw hypotheek?

Lees meer

Veelgestelde vragen


Vind hier het antwoord op de meest gestelde vragen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Uw rente is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • Basistarief
  • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: deze opslagen dekken de kosten van de risico’s die wij lopen met het verstrekken van hypotheken. Bijvoorbeeld het offerterisico en het risico van vervroegd aflossen
  • Individuele risico-opslagen
  • Doorlopende kosten: hiermee dekken wij een deel van onze bedrijfskosten, zoals kosten voor regelgeving
  • Winst: deze opslag voegen wij toe aan ons vermogen. Daarmee komen wij tegemoet aan de vermogenseisen van De Nederlandsche Bank. Zo ontstaat nieuw vermogen dat ons in staat stelt hypotheken voor toekomstige klanten te financieren.

De hoogte van de onderdelen is variabel en beïnvloeden allemaal de hoogte van de rente.

Variabele rente
Variabele rente kan iedere maand anders worden.  Dit betekent dat een wijziging van één van bovenstaande onderdelen direct gevolg heeft voor de variabele rente. Uw maandbedrag kan dalen maar ook sterk stijgen.  Kunt u een stijging van uw lasten niet opvangen? Bespreek dit risico met uw financieel adviseur.

U heeft een variabele rente en deze wijzigt?
Dan informeren wij u. Wij informeren u ook over welk onderdeel de wijziging veroorzaakt.

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0588 204 617 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op bankrekeningnummer NL91 ABNA 058 830 3631 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

 

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U geeft uw adreswijziging door aan de Hypinvest Servicedesk:

E-mail: info@hypinvest.nl

Hypinvest Servicedesk
Postbus 2687
3800GE Amersfoort

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U geeft uw adreswijziging door aan de Quion:

E-mail: info@quion.com

Quion
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

 

 

 

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U geeft uw wijziging door aan de Hypinvest Servicedesk:

E-mail: info@hypinvest.nl

Hypinvest Servicedesk
Postbus 2687
3800 GE Amersfoort

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U geeft uw wijziging door aan de Quion:

E-mail: info@quion.com

Quion
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

 

Met uw beleggingsverzekering bouwt u een bedrag op voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypotheekschuld. Jaarlijks ontvangt u van de aanbieder van de beleggingsverzekering een overzicht waarop de waardeontwikkeling van uw verzekering staat vermeld. Door verschillende redenen kan het voorkomen dat het bedrag wat nodig is om uw hypotheek af te lossen, niet wordt behaald. Het is daarom belangrijk dat u inzicht krijgt in uw situatie. Indien nodig, kunt u dan stappen zetten om de financiële situatie te verbeteren.

Heeft u vragen over uw beleggingsverzekering? Of overweegt u om de beleggingsverzekering aan te passen, neem dan in eerste instantie contact op met uw financieel adviseur. Er wordt dan gekeken of het voor u gunstig is om de beleggingsverzekering aan te passen of om te zetten naar een ander product. 

In uw Mijnhypotheek online omgeving kunt u zien welke tariefklassen voor uw lening van toepassing zijn. Ook ziet u in uw Mijnhypotheek online wat u kunt doen om in een lagere tariefklasse te komen en te profiteren van een lagere hypotheekrente.

Nee, bij Hypinvest kunt u geen gebruik maken van rentemiddeling.

U krijgt uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van uw huidige periode een voorstel per post. Dit voorstel bevat het nieuwe rentepercentage dat hoort bij dezelfde periode en de tariefklasse van uw lening op het moment van renteherziening. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier. Als u een andere periode wilt kiezen, kunt u dit formulier gebruiken om uw keuze aan ons door te geven. Om het formulier op tijd te kunnen verwerken, vragen wij u het formulier uiterlijk twee weken voor het verlopen van de huidige periode terug te sturen.

LET OP! Als u niet reageert op ons voorstel gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het voorstel.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw keuze bij renteherziening ook via de online hypotheekomgeving kenbaar maken.

De rente op uw hypotheek wordt bepaald door de hoogte van uw lening ten opzichte van de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen wij een tariefklasse. Als de lening door waardestijging van de woning in een andere tariefklasse valt, kunt u ons vragen de tariefklasse te wijzigen. Hiermee profiteert u van een lagere hypotheekrente. Lees hier wat u hiervoor moet doen. Bij een lening met NHG is het niet mogelijk om in een andere tariefklasse te vallen. Voor een lening met NHG bestaat maar één tariefklasse.

Bestaat uw lening ook uit een (bank)spaarhypotheek? Wanneer uw lening in een andere tariefklasse valt, passen wij in beginsel de rente aan voor de gehele lening, behalve voor leningdelen waarbij sprake is van een gegarandeerde waarde-opbouw zoals (bank)spaarhypotheken. Voor deze producten is financieel advies benodigd. Een aanpassing van de rente heeft namelijk ook direct gevolgen voor de hoogte van de spaarpremie. Na financieel advies kan een verzoek worden ingediend om ook op dit deel de rente aan te passen.

In uw verzekeringspolis bouwt u vermogen op waarmee u aan het einde van de loopijd van de lening uw lening (gedeeltelijk) aflost. U betaalt voor deze hypotheek elke maand een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Elk jaar informeert de verzekeringsmaatschappij u over de hoogte van het opgebouwde vermogen. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij waar uw spaar-, leven of beleggingshypotheek loopt.

Wilt u iets veranderen in uw spaar,- leven- of beleggingshypotheek? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze hypotheekvormen kennen namelijk enkele belastingtechnische voorwaarden die nadelig kunnen zijn als u extra aflost. Laat u hierover goed informeren voordat u stappen zet.

De rente op uw hypotheek wordt bepaald door de hoogte van uw lening ten opzichte van de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen wij de tariefklasse. Wanneer u de rentetarieven bekijkt, ziet u de huidige tariefklassen die gelden bij renteherziening. Uw tariefklasse in combinatie met de gekozen looptijd bepaalt de hoogte van uw hypotheekrente. Bij renteherziening wordt altijd automatisch de tariefklasse opnieuw bepaald. Voor de bepaling van de tariefklasse wordt steeds gekeken naar de verhouding tussen het totale uitstaande bedrag van uw lening op het moment van renteherziening en de waarde van uw woning.

Uiterlijk drie maanden voordat de rentevaste periode afloopt ontvangt u van ons per post een rentevoorstel met de actuele tarieven. Lees hier wat u met dit rentevoorstel moet doen. Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw keuze ook via de online mijnomgeving kenbaar maken.

Overweegt u extra af te lossen op uw lening? Een extra aflossing vóór renteherziening kan dan voordelig voor u zijn.

Is de waarde van uw woning gestegen? Ook dan kan het voor u voordelig zijn de actuele woningwaarde aan ons door te geven. Hiermee kan uw hypotheek in een lagere tariefklasse komen en profiteert u van een lagere hypotheekrente. Lees hier wat u hiervoor moet doen.

Heeft u een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek?

Voor deze hypotheken is er sprake van een verpande verzekeringspolis waarin u vermogen opbouwt gedurende de looptijd van de lening. Hiervoor betaalt u premie aan de verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van uw lening gebruikt u het opgebouwde vermogen om de lening af te lossen. Bij het bepalen van de tariefklasse bij renteherziening wordt de opgebouwde waarde in de verzekeringspolis niet meegenomen.

Bestaat uw lening ook uit een spaarhypotheek? Bij renteherziening wordt automatisch de rente opnieuw vastgesteld. De nieuwe rente heeft gevolgen voor de hoogte van de spaarpremie. Een lagere rente betekent vaak een hogere premie. Hierover wordt u door de verzekeringsmaatschappij geïnformeerd.

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

Ja, in uw MijnHypotheek online kunt u ingediende declaraties zien.

 

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

Nee, helaas kunt u niet ingediende declaraties inzien.

Over het aanwezige bedrag in het bouwdepot ontvang je van ons rente tegen hetzelfde rentepercentage dat je ons betaalt voor de lening. Heb je meerdere leningdelen? Dan berekenen wij het gemiddelde van de verschillende rentepercentages. Hierbij houden we rekening met de hoogte van de verschillende leningdelen. Let op de eerste maand bouwt u uw rente op dit wordt verrekend met de incasso van de tweede maand.

Op het moment dat het bouwdepot wordt beëindigd lossen wij automatisch het restbedrag af op de hypotheek. Wilt u bepalen op welk leningdeel het restant in het bouwdepot wordt afgelost kunt u contact opnemen met onze klantenservice of dit per e-mail aan ons laten weten.

Selecteer uw hypotheek


Om in te kunnen loggen moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste inlog omgeving.

Om aan te melden moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste registratie omgeving.

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.