Wie is Hypinvest?

Een organisatie gespecialiseerd in het aanbieden van hypotheekleningen. De hypotheekproducten van Hypinvest worden alleen aangeboden via financieel adviseurs.

Over ons
credit-card

Pensioen


Gaat u binnen nu en 10 jaar met pensioen?

Lees meer
eur

Aflossingsvrije hypotheek?


Lost u maandelijks niet af op uw hypotheek?

Lees meer
question

Veelgestelde vragen


Vind hier de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Uw rente is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • Basistarief
  • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: deze opslagen dekken de kosten van de risico’s die wij lopen met het verstrekken van hypotheken. Bijvoorbeeld het offerterisico en het risico van vervroegd aflossen
  • Individuele risico-opslagen
  • Doorlopende kosten: hiermee dekken wij een deel van onze bedrijfskosten, zoals kosten voor regelgeving
  • Winst: deze opslag voegen wij toe aan ons vermogen. Daarmee komen wij tegemoet aan de vermogenseisen van De Nederlandsche Bank. Zo ontstaat nieuw vermogen dat ons in staat stelt hypotheken voor toekomstige klanten te financieren.

De hoogte van de onderdelen is variabel en beïnvloeden allemaal de hoogte van de rente.

Variabele rente
Variabele rente kan iedere maand anders worden.  Dit betekent dat een wijziging van één van bovenstaande onderdelen direct gevolg heeft voor de variabele rente. Uw maandbedrag kan dalen maar ook sterk stijgen.  Kunt u een stijging van uw lasten niet opvangen? Bespreek dit risico met uw financieel adviseur.

U heeft een variabele rente en deze wijzigt?
Dan informeren wij u. Wij informeren u ook over welk onderdeel de wijziging veroorzaakt.

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0588 204 617 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op bankrekeningnummer NL91 ABNA 058 830 3631 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

 

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U geeft uw adreswijziging door aan de Hypinvest Servicedesk:

E-mail: info@hypinvest.nl

Hypinvest Servicedesk
Postbus 2687
3800GE Amersfoort

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U geeft uw adreswijziging door aan de Quion:

E-mail: info@quion.com

Quion
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

 

 

 

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

Als u extra wilt aflossen op uw hypotheek  kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL52 ABNA 0588 204 617 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van:

"extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer". U kunt per jaar 5% tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.

Een extra aflossing kan fiscale gevolgen hebben. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur.

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

Als u extra wilt aflossen op uw hypotheek  kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL91 ABNA 058 830 3631 t.n.v. Hypinvest onder vermelding van:

"extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer". U kunt per jaar 10% tot 15% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.

Een extra aflossing kan fiscale gevolgen hebben. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur.

 

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

U geeft uw wijziging door aan de Hypinvest Servicedesk:

E-mail: info@hypinvest.nl

Hypinvest Servicedesk
Postbus 2687
3800 GE Amersfoort

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

U geeft uw wijziging door aan de Quion:

E-mail: info@quion.com

Quion
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

 

Met uw beleggingsverzekering bouwt u een bedrag op voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypotheekschuld. Jaarlijks ontvangt u van de aanbieder van de beleggingsverzekering een overzicht waarop de waardeontwikkeling van uw verzekering staat vermeld. Door verschillende redenen kan het voorkomen dat het bedrag wat nodig is om uw hypotheek af te lossen, niet wordt behaald. Het is daarom belangrijk dat u inzicht krijgt in uw situatie. Indien nodig, kunt u dan stappen zetten om de financiële situatie te verbeteren.

Heeft u vragen over uw beleggingsverzekering? Of overweegt u om de beleggingsverzekering aan te passen, neem dan in eerste instantie contact op met uw financieel adviseur. Er wordt dan gekeken of het voor u gunstig is om de beleggingsverzekering aan te passen of om te zetten naar een ander product. 

In uw Mijnhypotheek online omgeving kunt u zien welke tariefklassen voor uw lening van toepassing zijn. Ook ziet u in uw Mijnhypotheek online wat u kunt doen om in een lagere tariefklasse te komen en te profiteren van een lagere hypotheekrente.

Nee, bij Hypinvest kunt u geen gebruik maken van rentemiddeling.

U krijgt uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van uw huidige periode een voorstel per post. Dit voorstel bevat het nieuwe rentepercentage dat hoort bij dezelfde periode en de tariefklasse van uw lening op het moment van renteherziening. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier. Als u een andere periode wilt kiezen, kunt u dit formulier gebruiken om uw keuze aan ons door te geven. Om het formulier op tijd te kunnen verwerken, vragen wij u het formulier uiterlijk twee weken voor het verlopen van de huidige periode terug te sturen.

LET OP! Als u niet reageert op ons voorstel gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het voorstel.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw keuze bij renteherziening ook via de online hypotheekomgeving kenbaar maken.

De regels in de AFM Leidraad zijn van toepassing voor alle klanten die na 14 juli 2016 eerder hebben afgelost. Voor deze klanten geldt dat de vergoeding berekend is op basis van de afspraken die wij met u hebben gemaakt. Het kan zijn dat u eerder teveel vergoeding betaald heeft. Heeft u teveel betaald? Dan betalen wij het verschil aan u terug, inclusief wettelijke rente. In onderstaand artikel hebben wij al uw vragen omtrent een mogelijke vergoeding even op een rijtje gezet.

Waarom moet ik een vergoeding betalen?

Als u bij Hypinvest een hypotheek afsluit, kunt u uit verschillende rentevormen kiezen. U legt voor een afgesproken tijd een rentepercentage vast. Deze afgesproken tijd noemen we de rentevasteperiode. Op basis van deze afspraak moet Hypinvest ook verplichtingen aangaan om geld aan te trekken voor uw lening. Lost u extra af of breekt u uw rentevasteperiode tussentijds af? Dan krijgt Hypinvest over de resterende looptijd van de rentevastperiode niet meer de verwachte rente-inkomsten van u. Door het bij u in rekening brengen van een vergoeding compenseert Hypinvest dit verlies aan rente-inkomsten.

 

Waarom heb ik een brief ontvangen?

U heeft een brief ontvangen omdat u volgens onze gegevens na 14 juli 2016 een bedrag heeft terug betaald of de rente heeft veranderd op uw lening. Hiervoor heeft u misschien een vergoeding betaald. Deze vergoeding hebben wij nu opnieuw berekend volgens de AFM Leidraad. De vergoeding die u al betaald heeft hebben wij vergeleken met de opnieuw berekende vergoeding. Het kan zijn dat u eerder teveel vergoeding betaald heeft. Heeft u teveel betaald? Dan betalen wij het verschil aan u terug, inclusief wettelijke rente. Is het bedrag van de herberekende vergoeding hetzelfde als de oude vergoeding? Dan krijgt u niets van ons terug. Is de herberekende vergoeding hoger dan de vergoeding die u betaald heeft? Dan hoeft u niet extra te betalen.

 

Wat is de AFM Leidraad?

In juli 2016 is nieuwe regelgeving voor hypothecaire financiering in werking getreden, de MCD. Hierdoor zijn de regels veranderd over de vergoeding die hypotheekaanbieders bij consumenten in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing van hypotheken. Op 20 maart 2017 heeft de AFM een Leidraad gepubliceerd waarin deze regels zijn beschreven.  

De regels in de AFM Leidraad zijn van toepassing voor alle klanten die na 14 juli 2016 eerder hebben afgelost. Voor klanten die vóór 14 juli 2016 eerder hebben afgelost en een vergoeding hebben betaald, verandert er niets. Voor deze klanten geldt dat de vergoeding berekend is op basis van de afspraken die wij met u hebben gemaakt. Deze afspraken vindt u terug in de hypotheekvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in lijn met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Op hoofdlijnen waren deze voorwaarden in lijn met de AFM Leidraad: op enkele punten hebben wij de berekening aangescherpt.

Meer informatie over de AFM Leidraad vindt u op www.afm.nl. Zoekterm is Vervroegde aflossing.

 

Als ik nu eerder aflos, worden dan de juiste regels toegepast?

Als u nu (een deel van) uw lening eerder aflost, dan wordt de te betalen vergoeding berekend volgens de AFM Leidraad. Onze systemen zijn hierop aangepast.

 

Ik heb nog geen brief ontvangen. Wanneer kan ik deze verwachten?

Wij verwachten u voor eind december 2017 hierover te hebben geïnformeerd.

Heeft u na 14 juli 2016 een bedrag terug betaald of de rente veranderd op uw lening? En heeft u hiervoor een vergoeding betaald? Dan heeft u mogelijk een te hoge vergoeding betaald.

Hypinvest berekent de vergoeding die u heeft betaald opnieuw op basis van de AFM Leidraad. U krijgt hierover een brief van ons. In deze brief vermelden wij de door u betaalde vergoeding en de herberekende vergoeding en wat dit voor u betekent. Wij verwachten u voor eind december 2017 hierover te hebben geïnformeerd.

 

Wanneer kan ik het compensatiebedrag op mijn rekening verwachten?

Heeft u een brief ontvangen dat u een te hoge vergoeding heeft betaald bij eerder aflossen? Dan kunt u de betaling binnen vier weken na ontvangst van de brief op uw bankrekening verwachten. Heeft u vier weken na ontvangst van de brief nog niets ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op, zodat wij kunnen uitzoeken wat er is gebeurd.

 

Ik heb teveel vergoeding betaald in 2016. Wat moet ik doen bij mijn aangifte?

U hoeft de aangifte 2016 niet te corrigeren. U moet het bedrag dat u nu terug ontvangt in de aangifte 2017 opnemen als ‘negatieve aftrekbare kosten eigen woning’. Het bedrag aan wettelijke rente mag u hierin niet opnemen. Let op: dit kunt u pas opgeven in 2018.

 

Ik heb teveel vergoeding betaald in 2017. Wat moet ik doen bij mijn aangifte?

Voor de aangifte 2017 staat het juiste vergoedingsbedrag vermeld op de jaaropgave die u van ons ontvangt in 2018. U moet in uw aangifte inkomstenbelasting over 2017 onder ‘hypotheken en andere leningen’ opgeven hoeveel vergoeding u heeft betaald. U gaat daarbij uit van het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald, trek daarvan af het bedrag dat u in 2017 heeft teruggekregen. Let op: dit kunt u pas opgeven in 2018.

 

Waar is het bedrag aan (wettelijke) rente op gebaseerd?

Wij hebben een bepaalde tijd geld van u op onze bankrekening gehad. Dit geven wij nu aan u terug. De overheid heeft bepaald dat wij u daarvoor een rente moeten vergoeden. Deze rente is vastgesteld op 2% per jaar. Uw bedrag aan wettelijke rente is gebaseerd op het aantal dagen keer 2% rente per jaar over het teveel betaalde bedrag.

 

Volgens mij klopt de berekening niet. Hoe kan ik controleren dat nu de goede berekening is gemaakt?

De uitleg van de berekening zit bij uw brief. Daarin kunt u zien met welke gegevens de berekening is gemaakt. De berekening zelf wordt ook toegelicht. Denkt u dat de berekening niet juist is? Stuur dan een e-mail met daarin de reden waarom u denkt dat de berekening niet klopt. De e-mail kunt u sturen naar het e-mailadres dat in uw brief staat. Vermeld daarbij ook uw leningnummer.

Voor de berekening van de vergoeding hebben wij bij uw verzekeraar opgevraagd wat de spaarwaarde was op het moment van de extra aflossing. Heeft u een spaarwaarde die afwijkt van de waarde die wij hebben gebruikt? Stuur dan een e-mail met daarin een kopie van het waardeoverzicht en uw leningnummer naar het e-mail adres dat in uw brief staat.

 

Naar welk bankrekeningnummer wordt er overgemaakt?

Wij maken de vergoeding over naar het bij ons bekende bankrekeningnummer. Betaalt u vanaf twee bankrekeningnummers? Dan maken wij het geld over naar een van de twee bankrekeningnummers dat wij van u hebben.

 

Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald en mijn bankrekeningnummer klopt niet. Wat moet ik doen?

Klopt het bankrekeningnummer niet meer? Dan kunt u uw juiste bankrekeningnummer doorgeven via het e-mailadres dat in uw brief staat. Stuur een kopie van uw legitimatie en een kopie van uw bankafschrift van het juiste bankrekeningnummer.

Als wij geen reactie van u ontvangen, maken wij het geld over op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

 

Ik heb mijn lening terugbetaald en mijn adres klopt niet. Wat moet ik doen?

Wij hebben uw laatst bekende adres in ons systeem staan. Voor de zekerheid hebben wij, indien mogelijk, uw gegevens gecontroleerd met de gegevens uit het Kadaster.  Hiermee proberen wij te  voorkomen dat wij de post naar uw oude adres sturen.

Ook u kunt uw juiste adres doorgeven via het e-mailadres dat in uw brief staat.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Wie heeft er recht op de vergoeding?

Wie er recht heeft op de vergoeding kunnen wij niet bepalen. Dit hangt af van de afspraken die u hierover met elkaar hebt gemaakt op het moment van uit elkaar gaan. Wij maken het bedrag over naar de bij ons bekende bankrekeningnummer. Wij adviseren u om hierover met uw ex-partner contact op te nemen. Zodat u het bedrag met elkaar kunt verrekenen.

 

Geldt de nieuwe regelgeving ook voor de berekening van de vergoeding bij rentemiddeling?

De AFM Leidraad heeft geen invloed op de vergoeding voor rentemiddelen. Bij rentemiddelen lost u niet af op uw hypotheekschuld. U betaalt de vergoeding voor rentemiddelen niet in één keer, maar over de maandelijkse termijnen van de nieuw afgesproken rentevasteperiode.

Rentemiddelen is een geheel andere situatie dan vervroegd aflossen. De berekening van de vergoeding voor rentemiddelen is dan ook anders dan bij vervroegd aflossen. De wettelijke regels over de vergoeding voor vervroegd aflossen en de leidraad van de AFM zijn ook niet van toepassing op rentemiddelen. 

De rente op uw hypotheek wordt bepaald door de hoogte van uw lening ten opzichte van de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen wij een tariefklasse. Als de lening door waardestijging van de woning in een andere tariefklasse valt, kunt u ons vragen de tariefklasse te wijzigen. Hiermee profiteert u van een lagere hypotheekrente. Lees hier wat u hiervoor moet doen. Bij een lening met NHG is het niet mogelijk om in een andere tariefklasse te vallen. Voor een lening met NHG bestaat maar één tariefklasse.

Bestaat uw lening ook uit een (bank)spaarhypotheek? Wanneer uw lening in een andere tariefklasse valt, passen wij in beginsel de rente aan voor de gehele lening, behalve voor leningdelen waarbij sprake is van een gegarandeerde waarde-opbouw zoals (bank)spaarhypotheken. Voor deze producten is financieel advies benodigd. Een aanpassing van de rente heeft namelijk ook direct gevolgen voor de hoogte van de spaarpremie. Na financieel advies kan een verzoek worden ingediend om ook op dit deel de rente aan te passen.

In uw verzekeringspolis bouwt u vermogen op waarmee u aan het einde van de loopijd van de lening uw lening (gedeeltelijk) aflost. U betaalt voor deze hypotheek elke maand een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Elk jaar informeert de verzekeringsmaatschappij u over de hoogte van het opgebouwde vermogen. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij waar uw spaar-, leven of beleggingshypotheek loopt.

Wilt u iets veranderen in uw spaar,- leven- of beleggingshypotheek? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze hypotheekvormen kennen namelijk enkele belastingtechnische voorwaarden die nadelig kunnen zijn als u extra aflost. Laat u hierover goed informeren voordat u stappen zet.

De rente op uw hypotheek wordt bepaald door de hoogte van uw lening ten opzichte van de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen wij de tariefklasse. Wanneer u de rentetarieven bekijkt, ziet u de huidige tariefklassen die gelden bij renteherziening. Uw tariefklasse in combinatie met de gekozen looptijd bepaalt de hoogte van uw hypotheekrente. Bij renteherziening wordt altijd automatisch de tariefklasse opnieuw bepaald. Voor de bepaling van de tariefklasse wordt steeds gekeken naar de verhouding tussen het totale uitstaande bedrag van uw lening op het moment van renteherziening en de waarde van uw woning.

Uiterlijk drie maanden voordat de rentevaste periode afloopt ontvangt u van ons per post een rentevoorstel met de actuele tarieven. Lees hier wat u met dit rentevoorstel moet doen. Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw keuze ook via de online mijnomgeving kenbaar maken.

Overweegt u extra af te lossen op uw lening? Een extra aflossing vóór renteherziening kan dan voordelig voor u zijn.

Is de waarde van uw woning gestegen? Ook dan kan het voor u voordelig zijn de actuele woningwaarde aan ons door te geven. Hiermee kan uw hypotheek in een lagere tariefklasse komen en profiteert u van een lagere hypotheekrente. Lees hier wat u hiervoor moet doen.

Heeft u een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek?

Voor deze hypotheken is er sprake van een verpande verzekeringspolis waarin u vermogen opbouwt gedurende de looptijd van de lening. Hiervoor betaalt u premie aan de verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van uw lening gebruikt u het opgebouwde vermogen om de lening af te lossen. Bij het bepalen van de tariefklasse bij renteherziening wordt de opgebouwde waarde in de verzekeringspolis niet meegenomen.

Bestaat uw lening ook uit een spaarhypotheek? Bij renteherziening wordt automatisch de rente opnieuw vastgesteld. De nieuwe rente heeft gevolgen voor de hoogte van de spaarpremie. Een lagere rente betekent vaak een hogere premie. Hierover wordt u door de verzekeringsmaatschappij geïnformeerd.

Heeft u een Hypinvest Hypotheek, Van der Hoop Hypotheek, Hypinvest Zwitserleven Hypotheek, Vastgoed Investeringshypotheek of Woongarant Hypotheek?

Ja, in uw MijnHypotheek online kunt u ingediende declaraties zien.

 

Heeft u een Leuker Leven Hypotheek of Reaal Woonvrij Hypotheek?

Nee, helaas kunt u niet ingediende declaraties inzien.

Over het aanwezige bedrag in het bouwdepot ontvang je van ons rente tegen hetzelfde rentepercentage dat je ons betaalt voor de lening. Heb je meerdere leningdelen? Dan berekenen wij het gemiddelde van de verschillende rentepercentages. Hierbij houden we rekening met de hoogte van de verschillende leningdelen. Let op de eerste maand bouwt u uw rente op dit wordt verrekend met de incasso van de tweede maand.

Op het moment dat het bouwdepot wordt beëindigd lossen wij automatisch het restbedrag af op de hypotheek. Wilt u bepalen op welk leningdeel het restant in het bouwdepot wordt afgelost kunt u contact opnemen met onze klantenservice of dit per e-mail aan ons laten weten.

Selecteer uw hypotheek


Om in te kunnen loggen moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste inlog omgeving.

Om aan te melden moet u eerst uw huidige hypotheek selecteren, zo kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste registratie omgeving.

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.